Tlmočenie

TYPY TLMOČENIA

Sprievodné tlmočenie

Sprievodné tlmočenie Kresse Trenčín

Sprievodné tlmočenie sa využíva najmä pri sprevádzaní rečníka na veľtrhoch, exkurziách, múzeách, výstavách, galériách, na služobných cestách a na rôznych podujatiach so zahraničnými hosťami. Pre sprievodné tlmočenie je typická uvoľnenejšia a neformálna atmosféra. Tlmočník sprevádza klienta pri prehliadke mesta, na pracovnom obede či na úradoch. Týmto spôsobom klientovi pomáha pri bežnej komunikácií v inom jazykovom a kúltúrnom prostredí. Zvyčajne takéto tlmočenie nevyžaduje odbornú terminológiu.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne Tlmočenie Kresse Trenčín

Pri konzekutívnom tlmočení sú dlhšie rečové úseky tlmočené s časovým odstupom pomocou poznámok. Tlmočník si najskôr vypočuje určitý úsek prejavu rečníka, počas ktorého si pripravuje poznámky a následne tlmočí do cieľového jazyka. Dĺžka intervalov medzi rečníkom a tlmočníkom môže byť tri až päť minút. Konzekutívne tlmočenie sa využíva najmä na odborných stretnutiach akými sú prednášky, prejavy, prezentácie a konferencie. Okrem toho sa využíva aj pri pracovných obedoch, rokovaniach alebo na služobných cestách.

Tlmočenie pri rokovaniach a rozhovoroch

Tlmočenie pri rokovaniach a rozhovoroch Kresse Trenčín

Pre tlmočenie pri rokovaniach a rozhovoroch sú typické krátke úseky rozhovoru, ktoré sú tlmočené priamo, bez akýchkoľvek poznámok tlmočníka. Preklad prichádza bezprostredne po rečovom úseku rečníka. Tlmočenia sa realizujú jedným tlmočníkom, ktorý poskytuje účastníkom tlmočenie na vysokej odbornej úrovni. Využívajú sa najmä na obchodných rokovaniach, pracovných stretnutiach a školeniach. Účasťou tlmočníka na rokovaniach sa eliminuje riziko nesprávnej interpretácie myšlienky rečníka.

Tlmočenie pri súkromných udalostiach

Tlmočenie pri súkromných udalostiach Kresse Trenčín

Služby tlmočníka je možné využiť aj pri súkromných udalostiach. Ide najmä o slovensko – nemecké svadby, slávnosti s medzinárodnou účasťou, alebo oslavy so zahraničnými hosťami, pre ktoré je typická jazyková bariéra. Cieľom tlmočenia je odstrániť túto jazykovú bariéru a zabezpečiť osobám, ktoré nehovoria slovenským jazykom plnohodnotnú účasť na jednotlivých slávnostiach. Dôležité je, aby neboli zložité formulácie nahrádzané jednoduchými, čim by sa znížila ich výpovedná hodnota.

CENA TLMOČENIA
20 € / hodina

Cena sa stanovuje podľa počtu hodín. Zľavy poskytujeme od počtu 4 hodiny a viac. V cene nie sú zahrnuté prípadné cestovné náklady spojené s tlmočením.

Nenašli ste to, čo ste hľadali? Odpovede na najčastejšie otázky nájdete tu.

Slovenčina

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíš, klikni na tlačítko "akceptovať".